Kvalifikationskrav til konkrete medarbejdergrupper

Sygeplejersker
Skal kunne løse sygeplejeopgaver – behandlende og forebyggende. Skal kunne varetage akutte og komplekse opgaver. Skal have overblik og bred klinisk erfaring. Skal være kvalitetsbevidst. Skal kunne koordinere overordnede opgaver.

Social- & sundhedsassistent og Plejehjemsassistenter

Skal kunne yde personlig pleje og omsorg/psykisk pleje. Skal kunne observere og have en bred klinisk erfaring. SSA kan få delegeret sygeplejeopgaver. Delegeringen vil altid være personlig. De førte sygeplejehandlinger skal kunne dokumenteres. Som ansvarshavende SSA skal man tilkalde vagtlægen, hvis der sker en forværring i borgerens tilstand og give ordineret medicin samt p.n medicin. Kan arbejde på sygehus, plejehjem og i hjemmeplejen.

Sygehjælper

Skal kunne yde personlig pleje/omsorg og grundlæggende sygepleje til bruger/patienter – at hjælpen ydes udefra viden om bruger/patienters behov for personlig hygiejne og i øvrigt udføres med respekt for vaner, hverdagsliv og deres krav til påklædning. Vedligeholdelse af funktioner og færdigheder. Hjælpe brugeren/patienten med forflytning i og til/fra seng, stol, bækkenstol med videre. Skal kunne yde praktisk bistand. Kan arbejde på sygehus, plejehjem og hjemmeplejen.

Social- og sundhedshjælper

Skal kunne yde personlig pleje og omsorg til alle brugere – at hjælpen ydes udfra viden om brugerens behov for personlig hygiejne og i øvrigt udføres med respekt for vaner, hverdagsliv og brugerens krav til påklædning. Vedligeholdelse af funktioner og færdigheder. Hjælpe brugeren med forflytning i og til/fra seng, stol, bækkenstol med videre. Skal kunne yde praktisk bistand. Kan arbejde på plejehjem og i hjemmeplejen.

Plejemedhjælpere/Udannet eller ufaglært sosu-hjælpere

Skal kunne yde personlig pleje og omsorg til alle brugere med lettere plejebehov – at hjælpen ydes udfra viden om opgaver (kørelisten) som bliver udleveret fra kontoret eller ved det faste personale hvor vikaren møder ind. Herunder hvad brugerens behov for personlig hygiejne og i øvrigt udføres med respekt for vaner, hverdagsliv og brugerens krav til påklædning, funktioner og færdigheder. Hjælp til mad, bad og forflytning i og til/fra seng, stol, bækkenstol med videre som nummer 2 hjælper ved komplekse lift eller tunge løft. Samt yde serviceopgaver såsom daglig rengøring, tøjvask, indkøb mm.

Kontor/sekretær

Kendskab til brug af PC samt et par års praktisk erfaring. Være repræsentabel og have ordenssans.
Reception/omstilling

Personlighed – venlig og med smil i stemmen. Skal kunne klare stressede situationer – og skal kunne klare en travl og hektisk hverdag. Skal kunne dansk, ofte er der ligeledes brug for, at du også kan engelsk og tysk i tale.

Regnskab og bogholderi

Erfaring indenfor regnskab og bogføring er en nødvendighed, gerne suppleret med en relevant uddannelse. Erfaring med Concorde eller Navision er en fordel.

Tolk og Korrespondent

Skal være god til dansk og det sprog der er behov for til opgaven, samt eventuelt andre sprog. Kendskab til PC samt erfaring i oversættelser/korrekturlæsning

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.