Vores fagområder og specialer

Vi har specialiseret os i mere end 19 år med at dække følgende fagområder

Vores vikarer

 • Sygeplejersker med gyldig autorisation i Sundhedsstyrelsen
 • Sosu-assistenter med gyldig autorisation i Sundhedsstyrelsen
 • Plejehjemsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Sosu-hjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Handicaphjælpere
 • Omsorgsmedhjælpere
 • Plejemedhjælpere (med min. 1 års fuldtidserfaring)
 • Socialpædagoger
 • Sundhedspædagoger
 • Hjemmevejledere
 • Lærere
 • Pædagoger
 • Pædagogmedhjælpere
 • Servicemedarbejdere
 • Rengøringsassistenter
 • Køkkenpersonale
 • Receptionister
 • Kontorassistenter
 • Sagsbehandlere

Hertil har vi vikarer med specialerfaring indenfor
Social Service, hjemmevejledning, døgnbemanding, 1 til 1, aflastning, psykiatrien, handicappede, hjemløse, alkoholikere, stofmisbrugere, hjemmehossere, demente, pleje og omsorg af både borgere og medarbejdere, supervision af personalegrupper.

Har I behov for personale inden for andre fagområder, kan vi med største sandsynlighed også løfte den opgave.

Her træder vi oftest til

 • Hospitaler
 • Psykiatrien
 • Plejehjem
 • Hjemmeplejen
 • Voksenteam
 • Døgninstitutioner
 • Bosteder
 • Omsorgcentre
 • Bofællesskaber
 • Handicapcentre
 • Demenscentre
 • Dagsinstutioner
 • Skoler

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.