Vikar MayDay – meget mere end et vikarbureau

  • Stor fleksibilitet, hurtig respons, en dækningsgrad meget nær 100 % og altid åbent
  • Professionalisme, engagerede og effektive vikarer med rette uddannelser og erfaringer, kompetente konsulenter med mange års erhvervserfaring fra jeres branche og personaleløsninger og specialkompetencer, der kan dække alle jeres behov
  • Mennesket i centrum, personlig og effektiv service, kendskab til jeres specielle behov og ønsker og mulighed for faste vikarer.

Det er, hvad du kan forvente af et professionelt vikarbureau, og hos Vikar MayDay er det ikke bare tom, flot snak. Det er hele vores fundament, og netop dét har gjort Vikar MayDay til en foretrukken partner, når der skal bestilles kvalitetsvikarer og andre personaleløsninger inden for pleje- og sundhedsektoren, psykiatrien og de sociale og pædagogiske områder.

Et stærkt partnerskab – professionalisme, fleksibilitet og mennesker i centrum

Det, der startede som én kvindes drøm, er gennem årene vokset sig til at være et af landets førende vikarbureauer med over 1000 faste vikarer og næsten lige så mange samarbejdspartnere.

Sådan en udvikling er naturligvis ikke kommet af sig selv. Det kræver fleksible løsninger, stabile, dygtige vikarer, kompetente konsulenter og tilfredse samarbejdspartnere og borgere. Og det kræver en klar målsætning om at ville gøre en positiv forskel for andre. Vikar MayDay er der altid for kunderne, uanset hvem de er, og hjælper også ofte til dér, hvor andre svigter.

Målsætningen er klar – vi sætter nye standarder

Fra Charlotte Nielsen startede Vikar MayDay i 2004, har hendes klare målsætning været at sætte nye standarder – og ikke alene i forhold til kvaliteten af Vikar Maydays service og ydelser.

Charlotte har fra sin entre i branchen gået forrest i kampen om ordnede forhold og bedre vilkår på vikarområdet. Og hendes mange banebrydende tiltag og store anstrengelser ved forhandlingsbordene i Dansk Erhverv og i diverse fagforeninger har heldigvis båret frugt – til gavn for både vikarer og virksomheder.

Kampen for pension
I 2005 oprettede Charlotte en frivillig pensionsordning i Roskilde Bank for Vikar MayDays vikarer og gjorde det til én af hendes mærkesager, at vikarer skulle have ret til pension som alle andre – en rettighed der 2 år efter blev vedtaget overenskomstmæssigt af Dansk Erhverv.

I dag er Vikar MayDay det eneste vikarbureau, der med sin egen pensionsordning giver deres vikarer mulighed for at vælge mellem pensionsordninger.

Fra ufaglært til plejemedhjælper under overenskomst
Charlotte har også haft stor indflydelse i kampen om ordnede forhold for ufaglærte vikarer og deres arbejdspladser. Hun er blandt andet ophavskvinde til stillingsbetegnelsen ’plejemedhjælper’ for ufaglærte sosu-hjælpere. En stilling, der blev oprettet som en ’gyldig stilling’ under overenskomst i 2009.

Kort sagt: Vikar MayDay tager medansvar for andre mennesker – og arbejder konstant og helhjertet på, at samarbejdspartner, borgere og medarbejdere er glade og tilfredse og oplever os som den positive forandring i dagligdagen.

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.