VIKAR MAYDAYS DATAPOIITIK.  

Dataansvarlig Charlotte Nielsen 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder, medarbejder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

VIKAR MAYDAY ApS 
Brøndbyøster Blvd. 7,  
2605 Brøndby 
CVR-nr.: 29636427 

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@vikarkarmayday.dk 

Behandlingsaktiviteter 
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter. 

Har du yderlig spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via: 
e-mail: info@vikarmaydays.dk  
Telefon: 28144028 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål omkring vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du efterlyser og giver os i forbindelse med vores kommunikation. 

Vi vil typisk behandle følgende almindelige personoplysninger: navn, email, telefonnummer. 

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej. 

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet. 

Kunder 
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.  

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. 

Nyhedsbrev 
Vi har et nyhedsbrev, som er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.  

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser. 

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, så du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.  

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a. 

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet. 

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.  

Bogføring 
Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer køb, fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. 

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. 

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter dette indeværende regnskabsår er afsluttet.  

Databehandlere  
Vores samarbejdspartnere og leverandør. 

Vores samarbejdspartner og eksterne leverandører er Stat, Skat, TDC. DanDomain, OneDrive samt Google som leverer systemer til at organisere vores arbejde, økonomi, services, rådgivning, IT-hosting samt markedsføring. 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere og leverandør, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. 

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder DanDomain, der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. 

Videregivelse af personoplysninger  
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 

Profilering og automatiserede afgørelser 
Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser. 

Tredjelandeoverførsler 
Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.  

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. 

Behandlingssikkerhed 
Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.  

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden. 

Vores medarbejdere er opdaterede om GDPR via løbende gennemgå løbende vores GDPR-procedurer.  

De registreredes rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette. 

Du har ret til at se dine oplysninger vi har liggende på dig 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger  
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Tilbagetrækning af samtykke 
Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne. 

Med venlig hilsen 
VIKAR MAYDAY ApS 
tlf. 28144028 
e-mail: info@vikarmayday.dk 

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.