Vores fagområder og specialer

Vi har specialiseret os i at dække følgende fagområder

img1

 • Sygeplejersker med gyldig autorisation i Sundhedsstyrelsen
 • Jordemødre
 • Sosu-assistenter med gyldig autorisation i Sundhedsstyrelsen
 • Sundhedsmedhjælpere (sosu-assistenter der venter på autorisation)
 • Plejehjemsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Sosu-hjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Handicaphjælpere
 • Omsorgsmedhjælpere
 • Plejemedhjælpere (har min. 1 års fuldtidserfaring)
 • Socialpædagoger
 • Sundhedspædagoger
 • Hjemmevejledere
 • Lærere
 • Pædagoger
 • Pædagogmedhjælpere
 • Servicemedarbejdere
 • Rengøringsassistenter
 • Køkkenpersonale
 • Receptionister
 • Kontorassistenter
 • Sagsbehandlere

Har I behov for personale inden for andre fagområder, kan vi med stor sandsynlighed også hjælpe jer med det.

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.