Kundernes egne oplevelser

Her er et udpluk af de udtalelser, vores kunder er kommet med gennem årene.

Teamleder på botilbud
Jeg oplever et meget stort service niveau og engagement.
Kommunikationen er hjertevarm og man føler sig i trygge hænder.
At der er opbygget en årelang erfaringsbasis mærkes tydeligt, særligt i håndteringen af akut opstået behov for vikardækning
Det er ofte de samme vikarer som tildeles/har vagterne, dette er medvirkende til at skabe genkendelighed og
tryghed for borgerne og personalet.
Et stort tak herfra, for et forsat godt samarbejde.

Leder af Hjemmeplejen
jeg få en fin, høflig og hjertevarm behandling.
Jeg føler, I alle gøre mere end man kan forvente.
Selv ved akut bestilling, sender I de vikarer vi kender.
Det gøre min planlægning meget letter.
I er vores sikkerhedsnet, når vores primære bureau må melde pas.
Tak for det gode samarbejde

Forstander af Multihuset Arbedje Adler
Akut brug for hjælp til 24 timers total personaledækning af nystartet afdeling
Da den selvejende institution, Multihuset Arbejde Adler, med få dages varsel skulle åbne en ny afdeling, kontaktede jeg Vikar MayDay med henblik på
personaledækning døgnet rundt indtil jeg havde eget personale. Direktøren fra Vikar MayDay, Charlotte Nielsen, vikarteamet, som var udvalgt af bureauet og undertegnede mødtes til et afklaring- og forventningsmøde.
Vikar MayDay startede herefter op med 4 dages varsel.
Samarbejdet med både Vikar MayDay og personale var upåklageligt.
Personalet fra Vikar MayDay var entusiastiske, fleksible og kompetente.
Ligeledes fungerede samarbejdet mellem Vikar MayDay og undertegnede fortrinligt efterhånden som afvikling af Vikar MayDay blev aktuelt.
Modtog fuldt dækning med de samme kendte vikarer i 3 måneder
Samarbejdet fungerede fortrinligt 

Konstitueret leder af Plejehjem
Et sikkerhedsnet – der gør mere end forventet
Jeg kan kun sige, at jeg har fået en fin, høflig og hjertevarm behandling hos jer.
I har ofte gjort mere, end man kan forvente, når vi har brugt jer som sikkerhedsnet i situationer, hvor vores primære bureau måtte melde pas.
Tak for et godt samarbejde.

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.