Vi dækker alle behov på det pædagogiske område

Brug Vikar MayDays erfarne pædagoger, pædagogmedhjælpere og socialpædagoger til dækning af både akutte vagter, korte vikariater og længerevarende vikariater med faste vikarer.

Vores vikarers ekspertise dækker bredt indenfor:

  • Skoler, dag- og døgninstitutioner, handicapcentre og specialinstitutioner og –skoler.
  • Enkeltmandsprojekter, familiestøtte og specialopgaver
  • Handicapleje, hjemmevejleding, ledsagerordning og rapportering

Vores Specialteam har mange års erfaring med døgnopsyn, behandling og støtte for udsatte børn, unge og voksne, deres familier samt for konfliktramte grupper.

Vi tilbyder faste støtte-kontaktpersoner og er specialiserede i sammensætte kompetente personalegrupper til specialopgaver.

Vi matcher selvfølgelig jeres konkrete arbejdsopgaver, ønsker og behov med vikarer, der brænder for opgavetypen og har relevant erfaringer med den specifikke målgruppe, institutionstype og udfordring – hver gang!

Hjemmevejleding, ledsagerordning og rapportering
Vores engagerede vikarer gør deres til, at alle borgerne kan få en tryg hverdag.

Vores vikarer har mange års erfaring med både hjemmevejleding, ledsagerordning og rapportering og med stort personligt engagement gør de deres for, at alle borgere kan få en tryg hverdag. Læs mere her.

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.