Vikarservice – rette kompetencer til tiden

Vikar MayDay er totalleverandør af vikarløsninger inden for pleje- og sundhedssektoren, psykiatrien og de social- og pædagogiske områder.

Med mere end 1.000 faste erfarne vikarer, klar til at træde til, er I garanteret effektiv og hurtig vikarservice med de helt rigtige kompetencer. Hele døgnet – året rundt. Og i hele landet.

Uanset om I har brug for akut vikarassistance til en enkelt vagt i dag, eller en kompetent personalegruppe med specialerfaringer til et støttekrævende projekt i morgen. Vi har en personaleløsning, der passer til netop jeres behov og særlige ønsker.

Brug vores vikarservice i forbindelse med

 • Sygdom
 • Ferieafvikling
 • Spidsbelastning
 • Efteruddannelse, orlov og kurser
 • Omstruktureringer
 • Special- og støttekrævende opgaver
Med Vikar MayDay som samarbejdspartner får I masser af fordele

 • En økonomisk attraktiv løsning – faste lønomkostninger bliver til variable og tilpasses jeres faktiske arbejdsbyrde
 • I kan nøjes med at ringe ét sted hen, da vi kan dække alle jeres behov for vikar- og personaleydelser
 • Mulighed for nem, hurtig og fleksibel planlægning
 • En kort responstid og høj dækningsgrad på alle bestillinger
 • Garanti for engagerede og effektive vikarer med relevant uddannelse og erfaring
 • Mulighed for at få tilknyttet en fast vikarstab, der kender jeres og borgernes specielle ønsker og behov
 • Mulighed for altid at få personlig kontakt til Vikar MayDays kontaktkonsulenter
 • Mulighed for selv at booke vikarer, I kender, via vores online bookingsystem
 • Administrative løsninger, der tilgodeser jeres ønsker til bestilling, tilbagemelding, planlægning, fakturering m.m.
Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.