Vi dækker alle behov på Sundhedsservice-området

Vi tilbyder uddannede og erfarne vikarer til dækning af både akutte vagter, korte vikariater og til længerevarende vikariater med faste vikarer. Vi er helt så fleksible, som jeres behov kræver det.

Alle vores vikarer har minimum 1 års fuldtidserfaring. Vi matcher selvfølgelig de konkrete arbejdsopgaver, ønsker og behov med en vikar, der har den helt rette uddannelse og relevante erfaring – hver gang!

Hjemmepleje, plejehjem, handicapcentre m.m.

  • Vores vikarer benyttes både i den offentlige og private sektor i hele landet.
  • Vi benyttes som leverandør af mange af landets kommuner, og mange borgere vælger derfor os til at yde den praktiske hjælp og personlige pleje, de er visiteret til af deres kommune.
  • Det samme gælder de borgere, der med de nye regler om frit valg pr. 1. april 2013 har fået tildelt et Fritvalgsbevis.

For at borgerne skal have en tryg hverdag, lægger vi naturligvis stor vægt på at tilknytte faste vikarer – også i forbindelse med vikariater i den kommunale hjemmepleje.

Hjemmevejledning
Vi er flere kommuners foretrukne samarbejdspartnere, når deres borgere har brug for hjemmevejledning.

Vores hjemmevejledere er alle uddannede socialpædagoger. De har mange års erfaring med at udarbejde handleplaner og yde netop den pædagogiske, psykologiske og praktiske støtte, der skal til, for at den enkelte borger føler sig tryg og rustes til selv at varetage sine daglige gøremål.

Ledsagerordning
Vi har mange erfarne og fleksible ledsagervikarer, der kan træde til med kort varsel, når behovet melder sig. Når som helst og hvor som helst i landet.

Vi tilpasser selvfølgelig altid valget af vikar med den enkelte borgers specifikke behov og ønsker. Vi tilstræber også, at borgeren kan få tryghed i at få den samme ledsager hver gang.

 

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.