Vikarkorps til specialopgaver

Vikar MayDay er eksperter i at sammensætte et fleksible, professionelle vikarkorps, der med stor ekspertise støtter op eller helt varetager specielle og særligt opgaver.

Vores vikarkorps kan med kort varsles samles og bruges både til et akut behov eller over en længere periode. Det afhænger af jeres behov.


Bestil vores vikarkorps til 

 • Krævende og belastende situationer, hvor der kan være brug for en alternativ løsning
 • Som fuldbemandingsløsning på særlige opgaver
 • Som ekstra kompetent støtte i forbindelse med tidspressede opgaver
 • Til uvante eller støttekrævende projekter, der kræver specialviden og -erfaringer.

Med et vikarkorps fra Vikar MayDay får I

 • Den optimalt sammensatte gruppe med professionelle, engagerede vikarer, der er nøje tilpasset opgaven
 • vikarer med de helt rigtige uddannelser og mange års erfaring fra lignende opgaver
 • Tryghed om, at projekter løses med den største ekspertise
 • Et fast vikarkorps med en gruppeleder, der er jeres faste kontaktperson.

Typiske opgaver for vores vikarkorps

 • Opstart af nye afdelinger og støtte i forbindelse med omstruktureringer
 • Optimering af eksisterende afdeling
 • Døgnopsyn, enkeltmandsprojekter, støtte til udsatte børn, unge og voksne, familier og konfliktramte grupper. Læs mere her.

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.