Personalegrupper til specialopgaver

Vikar MayDay er eksperter i at sammensætte fleksible, professionelle personalegrupper, der med stor ekspertise støtter op eller helt varetager specielle og særligt krævende opgaver.

Vores personalegrupper kan samles og bruges akut eller over en længere periode. Det afhænger af jeres behov. Det samme gør teamets størrelse og sammensætningen af tværfaglige specialkompetencer og -erfaringer.

Brug vores faste personalegrupper

 • I krævende og belastende situationer, hvor der kan være brug for en alternativ personaleløsning
 • Som fuldbemandingsløsning på særlige opgaver
 • Som ekstra kompetent støtte i forbindelse med tidspressede opgaver
 • Til uvante eller støttekrævende projekter, der kræver specialviden og -erfaringer.

Med en personalegruppe fra Vikar MayDay får I

 • Den optimalt sammensatte gruppe med professionelle, engagerede kræfter, der er nøje tilpasset opgaven
 • Personer med de helt rigtige uddannelser og mange års erfaring fra lignende opgaver
 • Tryghed om, at projekter løses med den største ekspertise
 • En fast personalegruppe med en gruppeleder, der er jeres faste kontaktperson.

Typiske opgaver for vores personalegrupper

 • Opstart af nye afdelinger og støtte i forbindelse med omstruktureringer
 • Optimering af eksisterende afdeling
 • Døgnopsyn, behandling og støtte – udsatte børn, unge og voksne, familier og konfliktramte grupper. Læs mere her.
Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.